T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bölge Müdürlüğümüz Personeline Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesinde Kapasite Arttırımı Projesi Kapsamında İzleme Eğitimi Düzenlendi

Yayın Tarihi : 24.05.2022

Bölge Müdürlüğümüze bağlı (Rize-Artvin-Giresun-Gümüşhane-Trabzon) illerde Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında belirlenen her bir canlı grubuna (damarlı bitkiler, memeliler, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler ve çift yaşarlar) ait gösterge türler ve özellikli alanların izlenmesine yönelik olarak başlatılan Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesinde Kapasite Arttırımı Projesi kapsamında izlemede görevli personelimize 19-21 Mayıs tarihleri arasında uygulamalı eğitim verildi.  

IMG_073011.JPG

İki aşamadan oluşan eğitim programının ikincisi Eylül ayı içerisinde yapılacaktır.

2.jpg

Birinci aşamada yapılan eğitim kapsamında izlemeye konu türler ve özellikli alanlara ilişkin genel bilgilendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Damarlı Bitkiler uzmanı Prof. Dr. Serdar MAKBUL, Çift Yaşar uzmanı Prof.Dr. Nurhayat ÖZDEMİR, Sürüngen uzmanı Doç. Dr. Serkan GÜL, RTEÜ Su Ürünleri Fakültesinden Balık uzmanı Doç. Dr. Cüneyt KAYA, 19 Mayıs Üniversitesinden Kuş uzmanı Doç. Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ ve  Memeli uzmanı Dr. Muhsin ÇOĞAL tarafından yapıldı.Ardından arazi uygulaması yapılmış olup, personelimize türlerin izleme metodolojisi ve teknikleri uzmanlar tarafından arazide uygulamalı olarak gösterildi.

3.jpg